WORKSHOP – Promovim i kurrikules së re “Edukimi i Medias dhe Informacionit” në programet master të mësuesisë

Në datë 20 tetor 2023, ora 9.30, në kuadër të promovimit të kurrikules së re Edukimi i Medias dhe Informacionit në programet master të mësuesisë, pranë UV, ju bëjmë me dije se do të zhvillohet workshopi në ambjentet e qendrës RDC, Godina C Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë. Ftohen studentët, stafi akademik dhe ndihmësakademik të marrin pjesë. Pjesëmarrja do të shoqRead More…

Bursa Erasmus+për studentë në Universitetin Pomerian në Slupsk në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility.   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Pomerian në Slupsk në Poloni, në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e UV-së të aplikojnë për bursë për mobilitet stuRead More…