njoftime Thirrje

NJOFTIM – Hapen aplikimet për artikuj shkencorë në Buletinin Shkencor Nr. 6, V. 4, UV

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencorë për numrin 6, Vëllimi 4 – 2023 i Buletinit Shkencor së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresën email  publikime@univlora.edu.al

 Afati i fundit për aplikim është data 30.09.2023

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor e UV-së. 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.

BShk Nr6 V4- call