njoftime

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT MIRATON RIORGANIZIMIN E PROGRAMIT TË STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË NGA MASTER PROFESIONAL NË “MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR, KLASA I-V”, NË MASTER PROFESSIONAL NË “MËSUESI PËR ARSIMIN FILLOR”, NË UV

Pas kërkesës së UV, konkretisht pas kërkesës së departamentit të Edukimit, Ministria e Arsimit dhe Sportit miratoi, më datën 16. 08. 2023, Riorganizimin e Programit të Studimit të Ciklit të Dytë  nga Master Profesional në “Mësuesi për Arsimin Fillor, Klasa I-V”, në “Mësuesi për Arsimin fillor”. Ky program studimi do të jetë aktiv për vitin akademik 2023-2024 dhe do të ofrohet nga, Fakulteti i Shkencave Humane, në Universitetin “Ismail Qemali’’Vlorë.

Programi i studimit  të Ciklit të Dytë në “Mësuesi për Arsimin Fillor”, do të jetë me 120 kredite dhe kohëzgjatje 2 vite akademike (4 semestra), në gjuhën shqipe, me formë studimi me kohë të plotë.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të zgjedhin këtë program studimi.

Gjeni më poshtë vendimin e Ministres së Arsimit dhe Sportit, znj. Evis Kushi.

Urdher Nr. 467 Mas