njoftime

Cikël leksionesh të hapura si dhe një workshop trajnues me mësues, staf dhe studentë me titull:  “Qasje holistike edukative muzikore për fëmijët e vegjël mbi zhvillime të shumëfishta”.

Në kuadër të marrveshjes së mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me universitetin Chaoyang University of Technology,  Tajvan, me ftesë të Rektorit , Profesor Roland Zisi, UV pati kënaqësinë të ketë si profesore të ftuar  pranë departamentit të edukimit, për një periudhë një javore  Profesor Liza Lee. Sipas axhendës, Profesor Lee zhvilloi në mjediset e Qendrës së Studimeve Ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal një cikël leksionesh të hapura si dhe një workshop trajnues me mësues, staf dhe studentë me titull:  “Qasje holistike edukative muzikore për fëmijët e vegjël mbi zhvillime të shumëfishta”.
Dr. Liza Lee është Dekane e Kolegjit të Shkencave Humane dhe Sociale dhe Profesore në Departamentin e Zhvillimit dhe Edukimit në Fëmijërinë e Hershme në Universitetin e Teknologjisë Chaoyang në Taichung, Tajvan.  Profesor Lee shërben gjithashtu si Drejtore e Qendrës Kërkimore të Zhvillimit Holistik për Fëmijët e Vegjël dhe Përqasjes Arsimore të Muzikës Holistike për Fëmijët e Vegjël, Konsulente për Qendrën për Studimin e Muzikës dhe Kulturës në Institutin e Kërkimeve Sociale të Nju Jorkut, kopshtin e fëmijëve të lidhur me CYUT dhe Ndërhyrjen e hershme , Qendrën e Fondit të Tajvanit për Fëmijët dhe Familjet, është koordinatori ECO- i rrjetit  ETEN për Universitetin të Teknologjisë Chaoyang.  Ajo është e diplomuar në Teachers College, Columbia University, ku ka doktoruar në muzikë dhe edukim muzikor.  Profesor Lee kryen kërkime si në edukimin muzikor të fëmijërisë së hershme ashtu edhe në terapinë edukative muzikore në trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.  Ekspertiza e saj e njohur ndërkombëtarisht, u vlerësua gjithashtu edhe nga pjesëmarresit në këtë aktivitet..
Në të njëjtën kohë, edhe Profesore Lee, u ndjeh e vlerësuar dhe, ndër të tjera, theksoi:
“Jam mjaft e emocionuar që erdha këtu me ftesë të Rektorit të UV-së dhe  pata mundësinë të jem profesore e ftuar  dhe të ndaj njohuritë e mia  me pjesëmarrësit entuziastë në prezantimin e ciklit të leksioneve.  Atmosfera e gjallë në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, e bëri eksperiencën edhe më të dobishme.  Angazhimi dhe pjesëmarrja aktive nga të pranishmit tregoi vërtet përkushtimin e tyre ndaj të mësuarit dhe rritjes personale.  Së bashku, ne eksploruam tema të ndryshme që të provokojnë mendimin, shkëmbyem ide dhe nxitëm një ndjenjë bashkëpunimi dhe inovacioni.  Pritja e ngrohtë dhe reagimet pozitive që mora, theksuan më tej impaktin e seminarit.  I jam mirënjohës Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”, për organizimin e këtij eventi dhe ofrimin e një platforme për shkëmbim intelektual.  Ishte një eksperiencë e paharrueshme që padyshim do të lërë një përshtypje të qëndrueshme, si tek pjesëmarrësit ashtu edhe tek unë.”