njoftim punesim

Personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.35 datë 15.03.2023 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (një) personel akademik me angazhim kohë të plotë, pranë Qendrës Kërkimore Shkencore të Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Pedagog me angazhim me kohë të plotë
  • Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit