njoftime

Janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 6, Vellimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor

NJOFTIM

Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 6, Vellimi 1 – 2023 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.

 Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al

 Afati i fundit për aplikim është data 10.02.2023

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] e UV-es. 

[1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

Njoftimi i plote