Urimi i Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë,, Prof. Dr. Roland Zisi Në kuadër të festave të fundvitit.

Të dashur sudentë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Të dashur familjarë të studentëve, Të nderuar qytetarë, Të nderuar autoritete drejtuese, pedagogë dhe personel mbështetës ndihmësakademik dhe administrativ të UV, Të nderuar bashkëpunëtorë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Jemi në prag të përfundimit të vitit 2022, vit i cili do të sheRead More…