Bursa Erasmus+ për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni

Thirrje për bursa mësimdhënieje/trajnim për stafin akademik dhe ndihmës akademik/ administrativ me kohë të plotë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Kalish (University of Calisia) në Poloni në kRead More…