njoftime

“Bursa nga Ministria Federale Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit për vitin 2023/24”

“Bursa nga Ministria Federale Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit për vitin 2023/24”

Ambasada Austriake në Tiranë ka nderin të njoftojë se Ministria Federale Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit  do të vërë sërish në dispozicion bursa për studentët, të diplomuarit dhe shkencëtarët për vitin akademik 2023/24.

Bursat shpallen duke përdorur databazën austriake për bursa dhe financimin e kërkimit shkencor në faqen  www.grants.at  (gjermanisht dhe anglisht), ku do gjeni edhe kushtet e pjesëmarjes dhe të dhënat përkatëse.

Vëllimi total i bursave të Ministrisë Federale Austriake të Arsimit, Shkencës dhe Kërkimit që do të jepen në vitin akademik 2023/24 është 1,000 muaj bursash.

Por  çfare  është grants.at?

grants.at është databaza austriake më e madhe online për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike. Opsionet e mbështetjes financiare për studentët, të diplomuarit dhe studiuesit variojnë nga grantet dhe bursat klasike, ndihmat dhe çmimet deri te programet e gjera kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare të mbështetjes kërkimore. Në më shumë se 1200 postime, grants.at ofron informacion në lidhje me masat e mbështetjes financiare për studime ose kërkime për outgoings (austriakët që duan të studiojnë ose të ndjekin kërkime në vende të tjera) dhe incomings (njerëzit që duan të vijnë në Austri) dhe opsionet e financimit  kombëtar. Shtrirja e ofruesve të financimit varion nga organizatat ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, qeveritë kombëtare në Austri dhe jashtë saj  dhe qeveritë e tyre provinciale ose bashkitë deri te fondacionet, shoqatat dhe kompanitë private. Grants.at jep të gjithë informacionin në lidhje me kërkesat e aplikimit, kohëzgjatjen, kuotën dhe sasinë e financimit të ofruar. Mund të kërkoni sistematikisht për: Emri, Lloji i grantit, Vendi i origjinës, Vendi i synuar, Grupi i synuar, Grante specifike për gratë, Fusha e lëndës. Nëse keni gjetur një grant të përshtatshëm, aplikoni drejtpërdrejt tek autoriteti ku do të dorëzohen aplikimet dhe i cili përmendet në detajet e grantit. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me një grant të veçantë/bursë/masë financimi, pyesni drejtpërdrejt autoritetin që jep grantin.