njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.67 datë 31.08.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë, për vitin akademik 2022-2023, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor në Fakultetin e Shëndetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit