Aktivitete njoftime

Dita e tretë e Javës Ndërkombëtare të Stafit në UV

Vijon në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, Java Ndërkombëtare e Stafit. Në ditën e tretë të këtij aktiviteti, datë 07. 06. 2022,  profesorët e ardhur nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë në BE, në respektim të kalendarit të miratuar, ishin në rolin e lektorit nëpër fakultetet e UV.

Studentët e programeve të ndryshme të studimit në fakultete ndoqën me interes leksionet e mbajtura nga profesorët e universiteteve partnere, sipas temave të parashikuara në planet mësimore. Profesorët e huaj që kontribuan në këtë proces janë:

 1. Mr. Daniel Vogel, Poland, State University of Applied Sciences in Raciborz,
 2. Mrs. Jana Nesvadbova, Czech Rep. Masaryk University,
 3. Mr. Przemyslaw Ciszek, Poland, Jan Kochanowsi University in Kielce,
 4. Mr. Rifat Gunday, Turkey, Ondokuz Mayıs University,
 5. Mrs. Paula Ramalho Almeida, Portugali, Polytechnic University of Porto,
 6. Mrs. Mihaela State, Romania, Stefan cel Mare University of Suceava,
 7. Mr. Deniz Karagoz, Turkey, Anadolu University,
 8. Mr. Hakan Sezerel, Turkey, Anadolu University,
 9. Mrs. Maria João Machado, Portugal, Polytechnic University of Porto,
 10. Mr. Ümran Alan, Turkey, Anadolu University,
 11. Mrs. Ria Bruijn, Belgium, Thomas More Kempen.

Java Ndërkombëtare e Stafit ka si synim kryesor ndërkombëtarizimin e UV, promovimin e dimensionit ndërkombëtar të studimeve, mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, nëpërmjet programeve të ndryshme shkëmbimi, me qëllim zgjerimin e  bashkëpunimeve. Në qendër të leksioneve dhe prezantimeve të referuara nga përfaqësuesit e universiteteve europiane ishte transmetimi i përvojës së vyer e institucione europiane të arsimit të lartë tek studentët dhe pedagogët e UV si dhe ndërtimi i partneriteteve ndërkombëtare, forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar i cili aktualisht ka dhënë rezultatet e veta dhe premton më shumë për të ardhmen.

Profesorët e universiteteve europiane që morën pjesë në Javën Ndërkombëtare të Stafit, organizuar nga UV, nga data 06. 06. 2022 deri në 10. 06. 2022, janë:

 1. Agnieszka Gniazdowska, Bialystok University of Technology,             POLAND.
 2. Ewa Wasielewska, Calisia University- Kalisz, POLAND.
 3. Katarzyna Kasowska,  State University of Applied Sciences in Raciborz, POLAND.
 4. Agnieszka Hajduczek, State University of Applied Sciences in Raciborz, POLAND.
 5. Daniel Vogel, State University of Applied Sciences in Raciborz, POLAND.
 6. Krzysztof Fedyn, State University of Applied Sciences in Raciborz, POLAND.
 7. Tomasz Czyszpak, State University of Applied Sciences in Raciborz, POLAND.
 8. Aniela Bekier, Jasińska Kazimierz Wielki University, POLAND.
 9. Joanna Kalka,  Jasińska Kazimierz Wielki University, POLAND.
 10. Malgorzata Zapala, Jan Kochanowsi University in Kielce, POLAND.
 11. Przemyslaw Ciszek, Jan Kochanowsi University in Kielce, POLAND.
 12. Magdalena Stefanczyk, Jan Kochanowsi University in Kielce, POLAND.
 13. Blerta Topalli, University of Bergamo, ITALY.
 14. Mihaela State, Stefan cel Mare University of Suceava, ROMANIA.
 15. Teodor Florin Cilan, Aurel Vlaicu University Of Arad, ROMANIA.
 16. Bălan Leonard Sergiu, Aurel Vlaicu University Of Arad, ROMANIA.
 17. Almasi Robert Cristian, Aurel Vlaicu University Of Arad, ROMANIA.
 18. Adriana Claudia Iacob, Polytechnic University of Timisoara, ROMANIA.
 19. Pinar Uçak, Ataturk University, TURKEY.
 20. Taskin Oztas, Ataturk University, TURKEY.
 21. Ümran Alan,  Anadolu University, TURKEY.
 22. Tuğçe Sinoğlu Günden, Anadolu University, TURKEY.
 23. Hakan Sezerel, Anadolu University, TURKEY.
 24. Deniz Karagoz, Anadolu University, TURKEY.
 25. Rifat Gunday, Ondokuz Mayis University, TURKEY.
 26. Vesna Lopiçiç, University of Nis, SERBIA.
 27. Ivica Manić, University of Nis, SERBIA.
 28. Radka Brolikova, Masaryk University, CZECH REPUBLIC.
 29. Kristýna Bajgarová, Masaryk University, CZECH REPUBLIC.
 30. Jana Nesvadbova, Masaryk University, CZECH REPUBLIC.
 31. Rosa Maria Rocha, Polytechnic University of Porto, PORTUGAL.
 32. Maria João Machado, Polytechnic University of Porto, PORTUGAL.
 33. Maria Ivone Osório Cardoso, Polytechnic University of Porto, PORTUGAL.
 34. Paula Alexandra Ramalho de Almeida, Polytechnic University of Porto, PORTUGAL.
 35. Georgios Vourliotakis, University of West Attica, GREECE.
 36. Kathrin Claassen, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, AUSTRIA.
 37. Cornelia Klaps, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, AUSTRIA.
 38. Ria Bruijn, Thomas More Kempen, BELGIUM.