Shkollë verore në universitetin e Malit të Zi

Fakulteti i studimeve detare në universitetin e Malit të Zi organizon një shkollë verore (program i mësimit gjatë gjithë jetës) me temë “Zhvillimi i qëndrueshëm i industrisë së mjeteve lundruese”. Kjo shkollë verore do të mbahet në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE “Nxitja e ndërkombëtarizimit në IAL-të e Malit të Zi përmes planifikimit strategjik efikas (IESP)”, me Read More…