Aktivitete të organizuar në kuadër të fokus-grupeve të realizuara me studentë në prag diplomimi të tre prej programeve bachelor në Fakultetin e Ekonomisë

“Në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, qëndron gjithnjë në fokus të veprimtarisë akademike vendosja e qëndrueshme e standardeve të cilësisë me qëllim formimin e studentëve, si profesionistë të së ardhmes me mundësi konkurrimi në tregun ndërkombëtar. Gjatë muajit Prill 2022, Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional në bashkëpunim meRead More…