Bursa Erasmus + për studentë në Universitetin Teknologjik të Bialistokut në Poloni.

Thirrje për bursa studimi për studentë në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin Teknologjik të Bialistokut në Poloni.   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin Teknologjik të Bialistokut në Poloni në kuadër të Programit “Erasmus+” për komponentin KA107, fton të gjitRead More…

Call for Papers – 6th UNICART – Multidisciplinary International Conference – 02 – 04 June 2022,

6th UNICART Multidisciplinary International Conference 02 – 04 June 2022, Calabria University, Department of Business Administration and Law – Arcavacata di Rende (Cosenza) Italy International Academic Research Center Headquarter –  Tirana – Albania www.unicart.org Food, Tourism and Environment Environment, traditional food, quality Brands, hospitality, legislation and food, transport.
Read More…