njoftim punesim

Personel akademik me kohë të pjesshme pranë Departamentit të Inxhinierive

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 6, datë 04.02.2022 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

2 (dy) Personel akademik me kohë të pjesshme në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike, për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit