njoftim punesim

Personel akademik me angazhim me kohë të plotë, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 116, datë 04.11.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit