njoftim punesim

Personel akademik pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin nr. 80, dhe në Urdhërin nr. 82 datë 05.10.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 2 (dy) personel akademik me angazhim me kohë të plotë, të fushës së Mjekësisë (specialist ose i përgjithshëm) për vitin akademik 2021-2022, pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetësor.

Njoftimi i plote
Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit