Aktivitete njoftime

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.

UV mirëpret stafin administrativ Erasmus+ nga Universiteti i Transilvanisë së Brasovit në Rumani.

 

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, mirëpriti më 24 maj 2021 Z. Codruț Abdi,  staf administrativ në Universitetin e Transilvanisë të Brasovit në Rumani për të realizuar shkëmbimin e tij në kuadër të programin Erasmus + në Drejtorinë e Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore në Universitetin e Vlorës.

I urojmë kolegut të nderuar qëndrim të mbarë në UV dhe në qytetin e Vlorës!

 

UV welcomes Erasmus+ administrative staff from Transylvania University of Braşov in Romania.

University of Vlore “Ismail Qemali”, welcomed on 24 of May 2021 Mr. Codruţ Abdi, an administrative staff at the Transylvania University of Braşov in Romania to conduct his Erasmus+ staff mobility for training at the Directory of Communication and Human Resources in the University of Vlora.

We wish the honored colleague a good stay at UV and in the city of Vlore!

 

[:]