njoftim punesim

[:sq]PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 35, datë 13.04.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR TË MBULUAR SEMINARET E LËNDËS ECN 220 “STATISTIKË NË EKONOMI”.

Përshkrimi i vendit të punës
• Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme.
• Mësimdhënie për të mbuluar seminaret e lëndës ECN 220 “Statistikë në Ekonomi”.
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit[:]