PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT

njoftim punesim

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 35, datë 13.04.2021 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PRANË DEPARTAMENTIT TË EKONOMIKSIT, FAKULTETI I EKONOMISË, PËR TË MBULUAR SEMINARET E LËNDËS ECN 220 “STATISTIKË NË EKONOMI”.

Përshkrimi i vendit të punës
• Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme.
• Mësimdhënie për të mbuluar seminaret e lëndës ECN 220 “Statistikë në Ekonomi”.
• Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit