Bursa Erasmus +për mësimdhënieje/trajnim në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento)

Thirrje për mobilitete mësimdhënieje/trajnim në kuadër të Programit “Erasmus +” për komponentin KA107 International Credit Mobility në Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë në bashkëpunim me Universitetin e Salentos në Itali (University of Salento) hap thirrjen për mobilitete stafi në kuadër të Programit “ErasmusRead More…