njoftim punesim

[:sq]Konkurim i hapur ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 77, datë 26.11.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT

Përshkrimi i vendit të punës
1. Pedagog me kohë të plotë
2. Mësimdhënie në modulet: Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
3. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
4. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Formulari i aplikimit

Skema e vlersimit[:]