njoftime

[:sq]Njoftim[:]

[:sq]
Janë të lutur të gjithë studentët e Ciklit të II-të të studimeve, Master Profesional, të cilët nuk kanë likujduar tarifën e shkollimit për vitin akademik 2019-2020, të likujdojnë tarifën në mënyrë të menjëhershme pasi kan kaluar të gjitha afatet ligjore në zbatim të vendimeve të organeve kolegjiale.[:]