njoftime

Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros

[:sq]Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros

Qendra e Ekselencës KIOS për Kërkime dhe Inovacione në Universitetin e Qipros, hap thirrjen për 6 (gjashtë) bursa për studentë dokorature (PhD) me kohë të plotë.
KIOS CoE vepron brenda Universitetit të Qipros në bashkëpunim me Imperial College London.

Studentët e përzgjedhur do të regjistrohen në programin PhD të Universitetit të Qipros në Inxhinieri Elektrike ose Inxhinieri Kompjuterike dhe ata do të kryejnë kërkimet e tyre në
objektet e Qendrës së Ekselencës KIOS.

Bursa do të jetë 1 (një) vjeçare me mundësi rinovimi çdo vit, bazuar në performancën për 3-5 vjet duke përfshirë tarifat e shkollimit dhe një pagë mujore midis 1000 € – 1700 € në varësi të kualifikimeve dhe ekspertizës së kandidatit.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin artikujt e mëposhtëm në linkun: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 2 Tetor 2020 ora 17:00.

Për më shumë informacion të detajuar, ju lutemi referohuni dokumentit bashkëlidhur si dhe kontaktoni Qendrën e Ekselencës KIOS në numrin e telefonit +357 22893460 ose përmes postës elektronike në kioshiring@ucy.ac.cy

Gjithashtu, për pyetje a paqartësi, mund të kontaktoni me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (international@univlora.edu.al) pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Suksese!

Njoftimi i plotë[:en]Thirrje për 6 (gjashtë) bursa doktorature nga Universiteti i Qipros

Qendra e Ekselencës KIOS për Kërkime dhe Inovacione në Universitetin e Qipros, hap thirrjen për 6 (gjashtë) bursa për studentë dokorature (PhD) me kohë të plotë.
KIOS CoE vepron brenda Universitetit të Qipros në bashkëpunim me Imperial College London.

Studentët e përzgjedhur do të regjistrohen në programin PhD të Universitetit të Qipros në Inxhinieri Elektrike ose Inxhinieri Kompjuterike dhe ata do të kryejnë kërkimet e tyre në
objektet e Qendrës së Ekselencës KIOS.

Bursa do të jetë 1 (një) vjeçare me mundësi rinovimi çdo vit, bazuar në performancën për 3-5 vjet duke përfshirë tarifat e shkollimit dhe një pagë mujore midis 1000 € – 1700 € në varësi të kualifikimeve dhe ekspertizës së kandidatit.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin artikujt e mëposhtëm në linkun: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 2 Tetor 2020 ora 17:00.

Për më shumë informacion të detajuar, ju lutemi referohuni dokumentit bashkëlidhur si dhe kontaktoni Qendrën e Ekselencës KIOS në numrin e telefonit +357 22893460 ose përmes postës elektronike në kioshiring@ucy.ac.cy

Gjithashtu, për pyetje a paqartësi, mund të kontaktoni me Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (international@univlora.edu.al) pranë Rektoratit, Kati i I-rë.

Suksese!

Njodtimi i plote
[:]