njoftime

[:sq]VENDIM Nr. 3 , datë 27.03.2020 PËR SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT FSHT[:]

[:sq]

VENDIM
Nr. 3 , datë 27.03.2020
PËR
SHTYRJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUS
TË NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E
KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN
E SHKENCAVE TEKNIKE NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

Vendimi i plote[:]