njoftime

[:sq]Vendim Nr# 2 KZFE[:]

[:sq]

VENDIM
Nr. 2 , datë 25.03.2020
PËR
PËR HAPJEN E PROCESIT TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË
NJËSISË KRYESORE, DREJTUES TË NJËSISË BAZË, PËR ANËTARËT E
KOMISIONEVE TË PËRHERSHME NË NJËSINË KRYESORE NË FAKULTETIN E
EKONOMISË NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI” VLORË.

 

Vendim Nr# 2[:]