SHPALLJA E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK (KZFSHP)


VENDIM
Nr. 1 , datë 18.03.2020

SHPALLJEN E FITUESIT TË KRYETARIT TË KOMISIONIT ZGJEDHOR PRANË FAKULTETIT TË SHËNDETIT PUBLIK (KZFSHP)