SHPALLJA E FITUESVE TË KOMISONEVE ZGJEDHORE TË FAKULTETEVE

njoftime

VENDIM

Nr. 8 , datë 16.03.2020

PËR

SHPALLJEN E FITUESVE TË KOMISONEVE ZGJEDHORE TË FAKULTETEVE (KZF)

 

Njoftimi i plote