njoftim punesim njoftime

Shpallet njoftimin punësimi Personel Akademik me Kohë të Pjesshme në Grup Lëndët e Inxhinierisë Elektrike, pranë Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike

 

NJOFTIM

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 17, datë 28.02.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

1 (NJE) PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË GRUP LËNDËT E INXHINIERISË ELEKTRIKE, PRANË DEPARTAMENTIT TË INXHINIERIVE DHE TEKNOLOGJISË DETARE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE

 

Përshkrimi i vendit të punës

  • Pedagog me angazhim me kohë të pjesshme
  • Mësimdhënie në grup lëndët e Inxhinierisë Elektrike
  • Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i Plotë:

Njoftim i PLotë Punësimi për Personel Akademik Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare në Fakultetin e Shkencave Teknike [:]