PEZULLOHET MËSIMI NË UNIVERSITETIN “Ismail Qemali” Vlorë PËR SOT

njoftime

Për shkak të situatës në vend pezullohet mësimi në Universitertin “Ismail Qemali” Vlorë për sot, datë 26 nëntor 2019.