Bursa Erasmus + për studentët nëBialystok University of Technology në Poloni

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Teknologjik të Bialystok-ut (Bialystok University of Technology) në Poloni. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Teknologjik të Bialystok-ut në Poloni në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin Read More…

Bursa Erasmus + për Studentët në Universitetin e Salernos në Itali

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton studentët të aplikojnë për tRead More…

Bursa Erasmus+ për studentët në Universitetin Politeknik të Timisoarës në Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Politeknik të Timisoarës në Rumani Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Politeknik të Timisoarës në Rumani, në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton të gjithë studentët e vitit të dytë/treRead More…