njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Njoftim Punesimi prane departamentit te biologjise FSHT[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 75, datë 11.10.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË PER VITIN AKADEMIK 2019-2020, PRANE DEPARTAMENTIT TË BIOLOGJISE, NE FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE DHE NATYRORE

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë

Përshkrimi i vendit të punës

Asistent –lektor për të mbuluar ngarkesën mësimore në fushën Biologji –Bioteknologji.

Njoftimi i plotë

Formulari i aplikimit[:]