Procedurat dhe afatet e regjistrimit sipas raundeve, ne Bachelor, per vitin akademik 2019-2020.

njoftime

Procedurat dhe afatet e regjistrimit sipas raundeve, në Bachelor, për vitin akademik 2019-2020.

 

Udhezimi nr. 10