[:sq]Vendim për shpalljen e kandidatëve për Anëtar Bordi Administrimi përfaqësues i studentëve në Universitetin Ismail Qemali, Vlorë.[:]

[:sq]Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, Vendimit të KëshillitRead More…

[:sq]Njoftim për vetëkandidim të anëtarëvë të Senatit Akademik përfaqësues të Fakultetit të Ekonomisë.[:]

[:sq]NJOFTIM Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit tRead More…

[:sq]Njoftim për vetëkandidim për anëtar të Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve[:]

[:sq]NJOFTIM Në zbatim të Ligjit Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të Rregullores nr. 2459/1, datë 15.03.2016 “Për organizmin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit tRead More…