ICTEA 8, 2018, Kërkim Akademik me Qëllimin për nje Zhvillim të Qëndrueshem në nje Prespektive Mesdhetare

njoftime
 

6,7 dhe 8 Dhjetor, 2018

Universiteti “Sancti Cyrilli” – A.D. 1669 Malta

Të nderuar kolegë,

Thirrja e 8-të ICTEA,
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MULTIDISIPLINORE 2018. Dëshirojmë t’ju ftojmë
që te merrni pjesë në këtë event që do të mbahet në Universitetin “Sancti Cyrilli” – A.D. 1669 Malta, 6,7 dhe 8 dhjetor, 2018.

 

 

ICTEA 8, 2018, Thirrja”