njoftime

[:sq]Lista e Aplikantëve fitues raundi i I[:]

[:sq][tab]
[tab_item title=”Fakulteti i Ekonomisë”]

Administrim Biznesi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Administrim Biznesi

Ekonomiks 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Ekonomiks

Financë 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Financë

Kontabilitet 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Kontabilitet

Marketing 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Marketing

Menaxhim Turizmi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Menaxhim Turizmi

[/tab_item]
[tab_item title=”Fakulteti i Shkencave Teknike”]
Biologji 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Biologji

Fizike 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Fizikë

Informatikë 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Informatikë

Inxhinieri_Elektrike 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Inxhinieri_Elektrike

Inxhinieri_Mekanike 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Inxhinieri_Mekanike

Inxhinieri_Navale 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Inxhinieri_Navale

Kimi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Kimi

Matematike 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Matematike

Navigacion 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Navigacion

Shkenca_Kompjuterike 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Shkenca_Kompjuterike

Teknologji_Informacioni 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Teknologji_Informacioni

[/tab_item]
[tab_item title=”Fakulteti i Shkëndetit Publik”]

Infermieri e Pergjithshme 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Infermieri e Pergjithshme

Infermieri Mami 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Infermieri Mami

[/tab_item]
[tab_item title=”Fakulteti i Shkencave Humane”]

Drejtesi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Drejtesi

Gjuhe angleze 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Gjuhe angleze

Gjuhe italiane 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Gjuhe italiane

Gjuhe Shqipe dhe Letersi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Histori Gjeografi 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Histori Gjeografi

Mesuesi per arsimin Parashkollor 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Mesuesi per arsimin Parashkollor

Pedagogji e specializuar 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Pedagogji e specializuar

Arsimin Fillor 2018 – 2019

Lista aplikanteve fitues ne degën Arsimin Fillor

[/tab_item]
[/tab][:]