njoftime

[:sq]Thirrje për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Middle East Technical University, Ankara, Turqi. (METU)[:]

[:sq]Thirrje për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit MobilityMiddle East Technical University, Ankara, Turqi. (METU)

 

 

 • Kush Mund të Aplikojë:
 • Studentët e Ciklit të Parë të Studimeve (Bachelor).
 • Viti i II ose i III.

 

 • Studentët e Ciklit të Dytë të Studimeve (Master)
 • Viti i I ose i II

 

 • Afati i Aplikimit
 • datës 15.12.2017,
 • ora 12:00,

 

 • Adresa e dorëzimit të dokumentave prej aplikuesve bëhet dorazi pranë:
 • Sektorit të Projekteve, Marrëveshjeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë,
 • Godina A,
 • Rektorati,
 • Kati i II.
 • Email; international@univlora.edu.al

 

 • Fushat në të cilat mund të aplikojë në METU

(http://www.metu.edu.tr/undergraduate-programs-and-degrees)

 1. Faculty of Arts and Sciences
  • Department of Biological Sciences – Biologji
  • Department of Chemistry – Kimi
  • Department of History – Histori
  • Department of Physics – Fizik
 1. Faculty of Economic and Administrative Sciences
  • Department of Business Administration – Administrim Biznes
  • Department of Economics – Ekonomiks
 1. Faculty of Education
  • Department of Elementary and Early Childhood Education – Edukimi parashkollor
  • Department of Foreign Language Education – Mësimdhënie në anglisht.
  • Department of Mathematics and Science Education  – Matematikë
 1. Faculty of Engineering
  • Departmant of Computer Engineering – Inxhinieri kompjuterike
  • Department of Electrical and Electronics Engineering – Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike
  • Department of Mechanical Engineering – Inxhinieri Mekanike

 

 • Periudha e studimit
 • Mobiliteti për studentët përfshin qëndrimin prej katër (4) muaj (5 Shkurt 2018 – 4 Qershor 2018) për të kryer studimet për semestrin e pranverës.
 • Në përfundim të mobilitetit studentët do të vijojnë studimet në universitetin e tyre të origjinës (UV). Ata nuk do të paguajnë asnjë tarifë shkollimi në universitetin pritës (METU), por do të vazhdojnë të paguajnë tarifat që aplikohen në universitetin e tyre të origjinës (UV).

 

 • Bursa përfshin:
 • Kompensimin mujor (800 EUR/muaj) (për akomodim, ushqim, libra, transport urban)
 • Shpenzimet e udhëtimit (275 EUR) (bilet avioni)

 

 

 

 • Dokumetat e nevojshme për aplikim:
 1. Formulari i aplikimi (të cilin mund ta gjeni bashkëlidhur këtij postimi) (në gjuhën angleze)
 2. Kopje të pasaportës
 3. Vërtetim të gjuhës angleze (TOEFL/ Ielts , niveli B 1) studenti
 4. Listë notash (në gjuhën angleze)
 5. Letër motivimi

 

 • Përzgjedhja e 3 kandidatëve për këtë thirje.

 

 • Për përzgjedhjen e kandidatëve fitues, do të ngrihet një komision vlerësues.
 • Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet mbi bazën e kritereve të mëposhtme (radhitur sipas rëndësisë):
 • Merita akademike
 • Kompetenca gjuhësore
 • Cikli i studimeve (preferohen studentë të vitit të fundit Bachelor dhe të nivelit Master)

 

Vini re:

 

 • Në këtë fazë komunikimi do të zhvillohet me Universitetin tonë dhe jo me atë Pritës ( international@univlora.edu.al ).
 • Për çdo informacion të mëtejshëm dhe që ju nevojitet mund të paraqiteni pranw Sektorit të Projekteve, Marrëveshjeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë ( Godina A, Rektorati, Kati i II ). ( international@univlora.edu.al ).

 

 

 

 

 

Sektori i Projekteve, Marrëveshjeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

 

 

 

Incoming Student Application Form[:]