[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 3(tre) vende të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE     1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik (Sekretar Dekani), me angazhim me kohë të plotë   Përshkrimi përgjithësues i punës pëRead More…