[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 3(tre) vende të lirë pune, për punonjës ndihmës akademik me angazhim me kohë të plotë, si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE     1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akademik (Sekretar Dekani), me angazhim me kohë të plotë   Përshkrimi përgjithësues i punës pëRead More…

[:sq]Takim në Universitetin e Sarajevës për projektin Re@WBC[:]

[:sq]Takim në Universitetin e Sarajevës për projektin Re@WBC   Më datat 6 dhe 7 nëntor 2017 pranë Universitetit të Sarajevës, Bosnjë-Hercegovinë, pedagogë të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, përfaqësuar nga Zv/Rektori për Zhvillim Institucional dhe Komunikim, PhD Enkelejd Mëhilli, si edhe Prof. As. Dr. Armela Panajoti, pikë kontakti për projektin Erasmus + KRead More…