Kriteret e pranimit për tu rregjistruar në programet e ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2017-2018 brenda datës 20.10.2017

[tab] [tab_item title=”Kitere pranimi FSHT”] Studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme të pranimit për tu rregjistruar në programet e ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2017-2018 brenda datës 20.10.2017     Për programet e studimit “Master profesional”:   Për të gjithë kandidatët që plotësojRead More…