Kërkesë për plotësimin me personel administrativ

Kërkesë për plotësimin me personel administrativ Drejtuar: Prof. Dr. Roland Zisi Rektor  i Universitetit ‘Ismail Qemali’ Vlorë I nderuar Z. Rektor, Për arsye të fillimit të procedurave të tenderimit të rikonstruksionit të Godinës B dhe ambjentit të jashtëm, si dhe rinkontruksionit dhe përshtatjes së Godinës C, të planifikuar në regjistrin e prokurimeve për vitin Read More…