ZYRAT – Zyra e regjistrimit (Vertetim Notash)

Si te perfitosh nje Vertetim Notash

  • Ju mund te kerkoni nje Vertetim Notash duke kontaktuar me Zyren e Rregjistrimit duke e vizituar zyren tone personalisht. Zyra eshte e hapur te henen deri te premten, nga ora 08.00-16.00 dhe eshte pozicionuar ne Katin e Pare, tek Godina A.

Adresa jone eshte:

Zyra e Regjistrimit
Godina A, Kati I
Lagja: Pavaresia.
Skele,Vlore

Kerkesa per Vertetim Notash

  • Për të siguruar integritetin dhe fshehtësinë e dokumentit, Vertetimi i Notave zyrtar nuk dërgohen me faks, e-mail ose në mënyrë elektronike.

Pasi të marrim kërkesën tuaj për një Vertetim Notash në zyrën tonë, Vertetimi i Notave do të jetë në dispozicion për marrjen e materialeve. Studentët qe te mund te terheqin Vertetim Notash duhet të paraqesin ndonjë formë të identifikimit me foto, të tilla si patentë shoferi, ID cart ose pasaportë.

Cfare shfaqet ne nje Vertetim Notash?

  • Vertetim i Notave juaj akademik është një dokument zyrtar që mban vulën e Universitetit dhe nënshkrimin e Specialistit të Zyrës së Rregjistrimit.

Kurset dhe Kreditet
Transkript juaj do të tregojë numrin e kredive për çdo kurs dhe noten përfundimtare te marre.

Notat dhe Diplomat e postuara
Studentët janë të inkurajuar për të shqyrtuar të dhënat e tyre akademike dhe notat duke përdorur UMS para se të kërkojnë një transkript zyrtar. Notat qe shfaqen në të dhënat tuaja në UMS janë njëjta me notat të cilat do të shfaqen në transkriptin tuaj zyrtar.

Diplomat janë të postuara tek të dhënat tuaja të përhershëm pasi dekan i shkollës suaj dhe Bordi i besueshëm kanë miratuar kerkesen per diplomim.