ZYRAT – Zyra e Projekteve,Investimeve dhe Kerkimeve Shkencore (Projekte te perfunduara)

  ERASMUS GREEN TECH

 

 

Title  :  Green tech: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans

Acronym  :  GREEN TECH WB

References  :  Erasmus Mundus Action 2 – Erasmus Mundus Partnership – Strand I –Call for proposals EACEA/18/13

Application number   : 551984-EM-1-2014-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21.

Grand   amount   :  EUR 2.921.875

Leader   partner  :  University of Vigo, Spain (UNIVERSIDAD DE VIGO)

 

 

 

Pershkrim I projektit

 

Green Tech  është një projekt Erasmus Mundus fokusuar në vendet partnere si : Shqipëria, Bosnja & Hercegovina, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia .GREEN-TECH  përfshin 153 grante (28 për evropianët dhe 125 për BP) rreth trekëndëshit: bashkëpunimi në arsimi i lartë, hulumtim dhe inovacion nën ombrellën e fushës tematike e teknologjive të gjelbra .GREEN – tech- BB promovon IAL Evropian  si qendër e ekselencave në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe orienton kete  ekselencë  në vendet e Ballkanin Perëndimor, në mënyrë që të kontribuojë për qeverisjen e tyre më të mire, ne kohezion social, si dhe për të lidhur më tej rajonin me ekonominë globale.

 

 

 

Objekivat e projektit

 • Te nxis bashkëpunimin në arsimin e lartë, kërkimin shkencor dhe inovacionin nën ombrellën me fushë tematike te teknologjive të gjelbra.
 • Te promovoj IAL Evropian , si qendra e ekselencave në mësim dhe hulumtim rreth teknologjive të gjelbra dhe ta drejtoj  kete  ekselencës ne  Ballkanin Perëndimor

 

 

 

Partneret

 

 • Universidade do Porto
 • Universitat Paderborn
 • Univrsity of Ljubljana
 • University of Economics In Katowice
 • University of Split
 • University of of Chemical Technology and Metallurgy
 • Universidad de Leon
 • Agricultural University Of Tirana
 • University of Vlora “ Ismail Qemali “
 • University of Sarajevo
 • Dzemal Bijedic University of Mostar
 • University of Zenica
 • Public University “Kadri Zeka “Gjilan
 • Univertsity of Mitrovica “Isa Boletini “
 • University of Donja Gorica
 • University of Montenegro
 • University of Nis
 • University of Kragujevac

Per me teper klikoni    https://green-tech-wb.uvigo.es/

South East European Projects for The Advancement of Language Studies ( SEEPALS  )

 

 

 

 

 

Title  :  South East European Projects for The Advancement of Language Studies

Acronym  :  SEEPALS

Target Area : Higher Education Development

Sub Target Area : Curriculum Developemnt

Target Counties : Albania , Bosnia and Herzegovina , Macedonia ,Montenegro ,Serbia

Duration : 15/10/2010 – 14/10/2013

Grand  amount  :  EUR 1.119.915

Leader  partner  : University of  Monte Negro

 

 

Pershkrim i projektit

 

Qëllimi i projektit është avancimi i studimeve të gjuhëve të huaja në universitetet partnere

 

 

 

 

Objekivat e projektit

 • Përmirësimin e programeve te studimeve Bachelor
 • Përmirësimi i programeve ekzistuese dhe krijimin i programeve te reja per studimet MA
 • Harmonizimin e studimeve të gjuhëve të huaja në rajon
 • Promovimi i bashkëpunimit në rajon
 • Mundësimi i lëvizshmërisë së nxënësve, arsimtarëve dhe ideve

Partneret

 

 • University of Montenegro
 • University of Novi Sad
 • International University of Novi Pazar
 • University of Banja Luka
 • University of Tuzla
 • University of Vlora
 • University of Tirana
 • University of Skopje
 • SEE University in Tetovo
 • University of Maribor
 • University for Foreigners of Perugia
 • Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg
 • University Pristina – Kosova Mitrovica

Per me teper klikon   https://www.wus-austria.org/project/0/87.html

Developing Third Mission activities in Albanian Universities

Financier: EU, Tempus project 
Project coordinator: University of Leon (Spain)
Duration: October 2012 – September 2014

 

 

Pershkrim i projektit

 

Projekti U3M-AL do të  promovoj  reformat kulturore dhe strukturore në universitete, por jo vetëm. Roli i mjedisit socio-ekonomike  është gjithashtu  i rëndësishme për suksesin e këtij projekti. Në këtë kuptim, projekti do të promovojë marrëdhëniet me industrinë rajonale, punëdhënësit, autoritetet publike dhe shoqërisë në përgjithësi.

Objekivat e projektit

 • Trajnimi i stafit të Universitetit
 • Krijimi i Qendrave të Zhvillimit Rajonal në çdo universitet publik
 • Krijimi i një rrjeti shqiptar për promovimin e aktiviteteve 3M në nivel kombëtar
 • Të nxisë reformat kulturore dhe strukturore në universitete, por jo vetëm.
 • Të nxisë marrëdhëniet me industrinë rajonale, punëdhënësit, autoritetet publike dhe shoqërinë në përgjithësi

 

Partneret

 

 

Per me teper klikoni : u3mal.org/