ZYRAT – Zyra e marredhenies me publikun (Misioni)

Misioni i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun është promovimi i imazhit të universitetit, duke bërë transparente punën dhe aktivitetet e universitetit para mediave dhe opinionit publik. Si dhe të menaxhojë marrëdhëniet me publikun në mënyrë që të përmisoj imazhin e universitetit dhe të rrisë kredibilitetin dhe vizibilitein e tij.