Stafi akademik-Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit
 

Prof.Asoc. Përgjegjës Departamenti Filloreta Madani filloreta.madani@univlora.edu.al
Dr. Pedagog Efektiv Luciana Koprencka luciana.koprencka@univlora.edu.al
Dr. Pedagog Efektiv Migena Petanaj migena.petanaj@univlora.edu.al
Dr. Pedagog Efektiv Ylldeze Sokoli ylldes.sokoli@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Blerina Dervishaj blerina.dervishaj@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Brikena Sulejmani brikena.sulejmani@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Brisejda Ramaj brisejda.ramaj@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Grigor Dede grigor.dede@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Lorena Cakerri lorena.cakerri@univlora.edu.al
MSc. Pedagog Efektiv Miranda Haxhiu miranda.haxhiu@univlora.edu.al
Dr. Pedagog Efektiv Valbona Gjini valbona.gjini@univlora.edu.al

 

Prof.Dr. Pedagog të ftuar Beshir Ciceri
Prof.Dr. Pedagog të ftuar Sherif Bundo
Prof.Dr. Pedagog të ftuar Sulo Haderi
Prof.As.Dr. Pedagog të ftuar Dorina Kripa
Dr. Pedagog të ftuar Ada Aliaj
Dr. Pedagog të ftuar Reinald Muco
Dr. Pedagog me kohë të pjesshme Veronika Durmishi
Dr. Pedagog me kohë të pjesshme Rudina Lipi