Sekretaria

Silvana Sulstarova 

Kryesekretare e FSHT-së

email: silvana.sulstarova@univlora.edu.al

 

SEKRETARET MËSIMORE TË DEPARTAMENTEVE

 

Herdesona Xhindi

Departamenti i Shkencave Detare

email: hedersona.xhindi@univlora.edu.al

 

Liza VERA

Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare

email: liza.vera@univlora.edu.al

 

Inilda Peta 

Departamenti i Biologjisë

email: inilda.peta@univlora.edu.al

 

Miranda Pajo 

Departamenti i Shkencave Kompjuterike

email: miranda.pajo@univlora.edu.al

 

Mirjeta Hoxhaj 

Departamenti i Matematikës

email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

 

Juliana Tafili 

Departamenti i Fizikës

email: juliana.tafili@univlora.edu.al

 

Adresa: 

Fakulteti i Shkencave Teknike

Godina C, Kati II-të

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlorë, Shqipëri


Silvana Sulstarova 

Head of secretary office

email: silvana.sulstarova@univlora.edu.al

 

 

Herdesona Xhindi

Department of Marine Science

email: hedersona.xhindi@univlora.edu.al

 

Liza VERA

Department of Marine Engineering and Technology

email: liza.vera@univlora.edu.al

 

Inilda Peta 

Department of Biology

email: inilda.peta@univlora.edu.al

 

Miranda Pajo 

Department of Computer Science

email: miranda.pajo@univlora.edu.al

 

Mirjeta Hoxhaj 

Department of Mathematics

email: mirjeta.hoxhaj@univlora.edu.al

 

Juliana Tafili 

Department of Physics

email: juliana.tafili@univlora.edu.al

 

Address: 

Faculty of Technical Science

Building C

L. “Pavarësia”, Rr. “Kosova” 9400

Vlore, Albania