Programet e Studimit

[tab]

[tab_item title=”Fakulteti i Ekonomisë”]
[toggle_box]
[toggle_item title=”Administrim Biznesi” active=”false”][accordionmenu id=”unique5815587″ accordionmenu=”5142″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Financa” active=”false”][accordionmenu id=”unique130ea66″ accordionmenu=”5141″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Shkencat Ekonomike” active=”false”][accordionmenu id=”uniquea197452″ accordionmenu=”5143″][/toggle_item]
[/toggle_box]
[/tab_item]

[tab_item title=”Fakulteti i Shkencave Teknike”]
[toggle_box]
[toggle_item title=”Biologji” active=”false”][accordionmenu id=”uniqueaea9458″ accordionmenu=”4858″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Fizikë” active=”false”][accordionmenu id=”unique02b5b22″ accordionmenu=”4872″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Inxhinieri Elektrike” active=”false”][accordionmenu id=”unique945e026″ accordionmenu=”4873″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Kimi” active=”false”][accordionmenu id=”uniquefb09f77″ accordionmenu=”4874″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Matematikë” active=”false”][accordionmenu id=”unique77bdf32″ accordionmenu=”4876″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Mekanike dhe Navale” active=”false”][accordionmenu id=”uniqueaa108100″ accordionmenu=”4878″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Shkenca Kompjuterike” active=”false”][accordionmenu id=”uniquec6ede85″ accordionmenu=”4881″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Shkenca Nautike” active=”false”][accordionmenu id=”unique1f2b351″ accordionmenu=”4883″][/toggle_item]
[/toggle_box]
[/tab_item]

[tab_item title=”Fakulteti i Shkencave Humane”]
[toggle_box]
[toggle_item title=”Drejtësi” active=”false”][accordionmenu id=”unique7011776″ accordionmenu=”5059″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Edukim” active=”false”][accordionmenu id=”unique35a0f92″ accordionmenu=”5063″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Gjuhë-Letërsi” active=”false”][accordionmenu id=”unique8d74938″ accordionmenu=”5060″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Gjuhët e Huaja” active=”false”][accordionmenu id=”unique05c7a80″ accordionmenu=”5062″][/toggle_item]
[/toggle_box]
[/tab_item]

[tab_item title=”Fakulteti i Shëndetit Publik”]
[toggle_box]
[toggle_item title=”Infermieri” active=”false”][accordionmenu id=”unique1e74720″ accordionmenu=”5064″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Kujdesi për nënën dhe fëmijën” active=”false”][accordionmenu id=”uniqueac0b262″ accordionmenu=”5065″][/toggle_item]
[toggle_item title=”Shëndeti Publik” active=”false”][accordionmenu id=”uniquef466e41″ accordionmenu=”5061″][/toggle_item]
[/toggle_box]
[/tab_item]

[/tab]