Kontaktet për Fakultetin e Ekonomisë

Kontaktet e Fakultetit të Ekonomisë:

Prof.Dr. Albert Qarri – Dekan

email: berti.qarri@univlora.edu.al

 

Tatjana Xamo – Sekretare pranë Dekanit

email: tatjana.xamo@univlora.edu.al

 

Anila MELI – Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al[:en]Prof.Dr. Albert Qarri – Dean

email: berti.qarri@univlora.edu.al

 

Tatjana Xamo – Deans Assistant

email: tatjana.xamo@univlora.edu.al

 

Anila MELI – Head of secretary office

email: anila.meli@univlora.edu.al