Kontaktet për Fakultetin e Ekonomisë


Kontaktet e Fakultetit të Ekonomisë:

Evelina BAZINI – Dekan

email: evelina.bazini@univlora.edu.al

Shkëlqim B. SINANAJ – Zv.Dekan

email: sh.sinanaj@univlora.edu.al

Anila MELI – Kryesekretare

email: anila.meli@univlora.edu.al