Kontakte

[:sq]PËRGJEGJËS DEPARTAMENTI

Prof. As. Dr.ArmelaPanajoti

Email: armela.panajoti@univlora.edu.al

 

PËRGJEGJËS GRUPI (GJUHËSI)

Prof. As. Dr.MeriGjoleka

Email: meri.gjoleka@univlora.edu.al

 

PËRGJEGJËS GRUPI (LETËRSI DHE STUDIME KULTURORE)

Prof. As. Dr. Frosina Londo (Qyrdeti)

Email: frosina.londo@univlora.edu.al

 

PËRGJEGJËS GRUPI (MËSIMDHËNIE E GJUHËS SË HUAJ)

Prof. As. Dr. Veneranda Hajrulla

Email: veneranda.hajrulla @univlora.edu.al

 

PËRGJEGJËS GRUPI (PËRKTHIM DHE GJUHË E HUAJ PËR QËLLIME TË POSAÇME)

Dr.ZamiraAlimemaj

Email: zamira.alimemaj@univlora.edu.al

 

KOORDINATOR PËR MARRËDHENIET ME STUDENTËT

Dr. Ilda Kanani

Email: ilda.kanani@univlora.edu.al

 

SEKRETARE MËSIMORE

Arbana Kokoshi

Email: kokoshiarbana@gmail.com

 

 [:]