Kontakt-DITD

[:sq]Dr. Blenard XHAFERAJ

Drejtuesi i Departamentit
blenard.xhaferaj@univlora.edu.al

 


Liza VERA
Sekretare e Departamentit të Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare
liza.vera@univlora.edu.al

 


Msc. Miranda VIDHAJ
Këshilltari Akademik i Studentit
miranda.vidhaj@univlora.edu.al[:en]Dr. Blenard XHAFERAJ

Head of Department
blenard.xhaferaj@univlora.edu.al

 


Liza VERA
Academic Secretary of Department of Marine Engineering and Technology
liza.vera@univlora.edu.al

 


Msc. Miranda VIDHAJ
Këshilltari Akademik i Studentit
miranda.vidhaj@univlora.edu.al[:]