Këshilli i Fakultetit

Përbërja e Këshillit të Fakultetit të Ekonomisë:

 1. Evelina BAZINI – Dekan
 2. Klaudja GUGA – Përgjegjëse e Departamentit të Ekonomiksit
 3. Xhiliola AGARAJ – Përgjegjëse e Departamentit të Biznesit
 4. Shkëlqim B. SINANAJ – Zv. Dekan
 5. Amali ÇIPI – Staf Akademik
 6. Enida PULAJ – Staf Akademik
 7. Valbona GJINI – Staf Akademik
 8. Ylldes SOKOLI – Staf Akademik
 9. Matilda VELIU – Staf Akademik
 10. Luçjana KOPRENCKA – Staf Akademik
 11. Anila MELI – Staf Administrativ
 12. Aleksandër XHYHERI – Student