FSHT – Departamenti i Fizikës

Departamenti i Fizikes ne Fakultetin e Shkencave Teknike, Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, ne strukturen qe ka sot, eshte formuar ne vitin 2008, si  pasuesi i nje prej departamenteve me te para e te medha, atij “Matematike – Fizike”, duke trasheguar e u  pasuruar me staf te kualifikuar.

Departamenti i Fizikes  orfon studime ne programet   Fizike dhe Matematike –Fizike, ne nivelet Bachelor, Master Profesional dhe Master Shkencor, ne te cilat zhvillohen leksione, seminare dhe laboratore. Pedagoget e departamentit zhvillojne kursin e fizikes se pergjithshme per studentet e Fakultetit te Shkencave Teknike si dhe kurse me te specializuara. Misioni i tij i mesimdhenies dhe shkencor  permblidhet ne keto drejtime kryesore:

  • Pergatitja e mesuesve ne fizike dhe matematike – fizike per ciklin e larte te arsimit baze.
  • Pergatitja e fizikaneve, specialist te shkences se fizikes qe mund te punojne ne qendra te ndryshme kerkimore shkencore, pedagoge dhe kerkues ne shkollat e larta.

Kerkimi shkencor i departamentit perfshin drejtime te ndryshme: aplikative –  fizika e materialeve, fizika e mjedisit, biofizika, etj., teorike:  didaktika, historia dhe filozofia  e mendimit shkencor, etj.